Felvisning av ström/effekt i WM12 el. WM14 basic

close