Övervakning av jordfel i anläggningar

Mycket av vår utrusning drivs av elektricitet

Då stora delar av vår industri- och infrastrukturutrustning är beroende av el är det allt viktigare att övervaka anläggningarna mot riskerna för dödande elchocker och brand som orsakas av jordfel.

Personsäkerhet

Övervakning av jordfel i elektriska anläggningar spelar en allt viktigare roll med dagens krav på driftsäkerhet och allt fler apparater som ställer höga krav på elkvalitet.

Jordfel i en elinstallation kan utgöra en stor fara, redan vid små jordfel kan påföljderna bli allvarliga. Det är därför viktigt att övervaka ifall av jordfel så att personsäkerhet kan garanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Driftsäkerhet

Jordfel kan bland annat leda till driftsstörningar i produktionsprocesser på fabriker och orsaka ekonomiska förluster. Genom att detektera jordfel i ett tidigt skede går det i de flesta fall att förhindras.

Pumpar

Kompakta och flexibla övervakningsreläer för jordfel

Hur detekteras jordfel?

I industriella och kommersiella tillämpningar, används en enhet som kallas MRCD (Modular Residul Current Device). Specifikt är det ett jordfelsrelä som detekterar läckström med hjälp av en extern summatransformator (CTG).

Ett övervakningsrelä är en bra försäkring

Våra reläer för jordfelsövervakning har 2 utgångar. Utgång 1 är larmutgång användas för att koppla eller koppla ur kretsar med jordfel. Utgång 2, som är avsedd att användas som en tidig varning för risk av jordfel.

DEA71 och DEB71 är våra kompakta lösningar för övervakning av jordfel

Beroende på applikation som ska övervakas finns reläerna med fasta eller justerbara gränsnivåer som överensstämmer med säkerhetsföreskrifter:

  • 30 mA som motsvarar gränsen för personfara
  • 300 mA som är gränsvärdet för brandfara
Fördelar
  • DEA71 med fasta larm (30mA/300mA)
  • DEB71 med justerbara larm (30mA-5A/300mA-30A)
  • Manöverspänning 24 till 240VAC
  • Normkapsling 35mm
  • Två reläutgångar (SPDT), för varning och larm
  • Inställningar på DEB71 skyddas med ett plomberbart lock
Jordfelsövervakning DEB71

Intresserad av mer information?

Videoklipp
Broschyrer
Produktbroschyr

Broschyr övervakningsreläer

Produktbroschyr

Översikt övervakningsreläer

Broschyr för lösningar

Lösningar för HVAC system

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.