Behandling av personuppgifter

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.


Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I vårt kundregister finns endast uppgifter relaterade till företag, organisationer och individer som på något sätt varit i kontakt med oss. De uppgifter vi lagrat är sådana uppgifter som krävs för att kunna kontakta er, offerera eller skicka nyhetsbrev. Vi hanterar inte individers privata uppgifter.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Titel
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.


Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar eller får besök av en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Den information som vi erhållit från er finns endast tillgänglig för personal som berörs av det aktuella ärendet, men lämnas aldrig vidare till tredje part med undantag för sådan information som Carlo Gavazzi AB måste utlämna utifrån svensk eller europeisk lagstiftning så uppgifter relevanta vid redovisning, bokslut, momsbetalning och deklaration.


Hur hanterar vi kundernas information och data?

Vi hanterar alltid kundernas information och data konfidentiellt och med största sekretess. Ingen information utlämnas utan kundens medgivande eller önskemål. Rent tekniskt använder vi modern It-teknologi med brandväggar och virusskydd för att skydda mot intrång av olika slag.


Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.


Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.


Vad lagrar vi när du besöker våra hemsidor?

När ni besöker våra hemsidor använder vi Google Analytics för att analysera vilka sidor som besöks. Syftet är att underhålla våra sidor med relevant information. Vi lagrar inga personuppgifter.


När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi säljer eller förmedlar aldrig information vidare till andra externa organisationer utifrån marknadsförings-, reklam- och/eller försäljningsändamål.


Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du är välkommen att kontakta oss på info@carlogavazzi.se, så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse ifall att dina personuppgifter är felaktiga. Du är välkommen att kontakta oss på info@carlogavazzi.se, så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.


Ansvar

Carlo Gavazzi AB, 556183-8227, är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vill du få det senaste från oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss skickat direkt till din mejl.