Produkter och lösningar för pumpstationer och reningsverk

Ökat behov av vattenanläggningar

Som en följd av den stigande levnadsstandarden och den växande befolkningsmängden kommer den globala efterfrågan på färskvatten konsekvent öka. Det gör att efterfrågan på vattenanläggningar och därmed pumpar, vatten, avlopp och reningsverk växer.

Reningsprocess – reningsverk

Avloppsvatten (spillvatten) innehåller många ämnen som ställer till skada om man skulle släppa ut det orenat i naturen. I reningsverket kan man genomföra rening av vatten på ett effektivt sätt. Så här går reningsprocessen till.

De olika stegen som smutsigt spillvatten passerar är:

Mekanisk rening​
Kemisk rening​
Biologisk rening

Vad händer med slammet? (slutsteg)

Vad sker då med vårt vatten som lämnar våra avlopp för rening på reningsverk? Efter de tidigare nämnda processerna samlas slammet ihop på botten av reningsverkets bassänger. Det innehåller mycket näring och energi, som vi tar till vara på på olika sätt:

Det du spolar ner påverkar reningsprocessen

Reningsprocessen påverkas av det som spolas ned i avloppet. Att som samhällsmedborgare ha förförståelse för hur vatten, rening och reningsverk fungerar kan vara bra.

Pumpstationer

För olika typer av pumpstationer kan vi erbjuda många olika komponenter och lösningar. Nivåvakter för nivåövervakning och styrning. Våra konduktiva nivåsensorer i kombination med nivågivare, kan användas för pumpstyrning såväl som larm för t ex överfyllnad.

Mjukstartare

Våra mjukstartare ger en optimal styrning och drift av pumpar. Vi kan erbjuda ett sortiment av adaptiva mjukstartare anpassade för pumpar. Övervakningsreläer och nätanalysatorer övervakar kvalitén på elnätet.

Stort utbud av automationskomponenter för nivåstyrning

Konduktiva nivåreläer i CL-serien kan användas för nivåövervakning och pumpstyrning i många olika applikationer som t ex tankar, reservoarer, avloppsanläggningar, brunnar, dammar, simbassänger och även i andra fall för olika typer av ledande vätskor. De är även utvecklade för att klara marknadens krav inom flexibilitet, robusthet, kompakthet, prisvärdhet och viktigast av allt, användarvänlighet. Till dessa har vi ett stort utbud av konduktiva givare, från 1 upp till 5 elektroder och även hänggivare.

540 Nivåstyrning

Flexibla konduktiva nivågivare

CLH-givarna kan anpassas med upp till 5 elektroder för 4 olika nivåer och 1 elektrod som referens. Elektroderna finns tillgängliga med eller utan isolering, för aggressiva eller trögflytande/kletiga vätskor. Elektrodlängden kan utökas efter behov.

Pumpalternering för säker drift

Om en pump är i konstant drift kanske inte reservpumpen kommer att fungera när den väl behövs. För att undvika detta problem, växlas driften mellan pumparna vid varje start, så att de är redo när de behövs. I andra fall kan pumpar vara i drift dygnet runt, så då måste de växlas automatiskt med regelbundna intervaller. Carlo Gavazzis DLA-reläer är anpassade för pumpalternering utan att komplexa PLC-lösningar behöver användas.

DLA71 reläer för pumpalternering

Guide om pumpalternering

I denna guide delar vi med oss av användbara tips och råd inför projektering och uppbyggnad av driftsäkra pumpsystem.

Broschyrer

Relaterade produkter

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.