Datakapacitet, en kamp mellan tillväxt och effektivitet

Allt eftersom världen blir mer digitaliserad växer tekniken som tillhandahåller information och kommunikation till att bli en allt mer betydande källa till energiförbrukning.

Flera miljarder enheter och maskiner är redan uppkopplade, och fler kommer att anslutas under de kommande åren. Detta innebär att behovet av datacenter och överföringstjänster kommer fortsätta växa.

Elbehovet i världens datacenter uppgick 2019 till 200 TWh, cirka 1% av det globala elbehovet. Medan IP-trafik och arbetsbelastningar uppskattas att på kort sikt tredubblas förväntas det globala elbehov för datacenter, baserat på trenderna i energieffektivisering, förbli det samma fram till 2022, se diagrammet till höger.

Den starka tillväxten i efterfrågan på datacentertjänster uppvägs av fortsatta förbättringar av servrar, lagringsenheter, switchar och datacenterinfrastruktur samt en övergång till allt större andelar av mycket effektiva moln- och hyperskaliga datacenter som stöds av användningen av artificiell intelligens och maskininlärning som kommer att minska energibehovet hos datacentertjänster ännu mer.

DataCentres a battle beween growth and efficiency - graph IEA MS
5 goda skäl till att ha en lösning för effektövervakning i datacenter:
 1. Det är en energiintensiv förbrukare (vanligtvis mer än 20 MW för stora datacenter).

 2. De måste kunna garantera en upptid på 99,9% (motsvarande 364,3 dagar/år i upptid).

 3. De mest eftersatta insikterna i datacenter är kring energianvändning, förbrukning och övervakning.

 4. Rätt beslut kan förbättra hälsan på servrar och öka datacentrets effektivitet.

 5. För att effektivt kunna hantera och styra något så måste du kunna mäta och övervaka det. Det enda sättet att driva ett korrekt optimerat datacenter är att ha en solid övervakningsplattform utformad för din miljö.

5 good reason
Undvik kostnader för oplanerade driftstopp

Enligt en undersökning gjord i USA av Ponemon Institute är den genomsnittliga kostnaden per minut för ett oplanerat driftstopp i ett datacenter 5 900 USD. En betydande kostnad som kan undvikas med en korrekt övervakningslösning.

Datacenterindustrin använder olika tekniska lösningar och installationstekniker, beroende på antalet servrar, där det viktigaste målet alltid är, direkt eller indirekt, effektivisering av kostnader och maximering av besparingar. Följande lista visar de olika individuella eller kombinerade metoderna:

 1. Det ”prefabricerade modulära datacentret” där målet är att snabbt kunna etablera en anläggning med en förutsägbar prestanda.
 2. DCIM ”Data Center Infrastructure Management” som med en uppsättning verktyg hjälper till att organisera och hantera infrastrukturen och tillsammans med PUE (Power Usage Effectiveness) är ett mått på hur effektivt ett datacenter använder energi.
 3. Det ”gröna datacentret” där målet är maximal energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Analysera data för att kunna ta rätt beslut

Vi utvecklas tack vare det analytiska tänkandet som har gjort det möjligt för oss att hitta nya och effektiva lösningar. Carlo Gavazzi har tagit fram en uppsättning verktyg av hårdvara och mjukvara som gör det möjligt att övervaka energiförbrukningen. Resultatet innebär förutsättningar för att kunna säkerställa energieffektivitet och kontinuerlig kostnadsbesparing.

Snabbare installation och reducerade kostnader

Tid är en alltmer värdefull tillgång. Vi på Carlo Gavazzi är väl medvetna om det och det är därför vi erbjuder lösningar som är praktiska och enkla att installera. Lösningarna, som beskrivs nedan, kan reducera tid och kostnader för drifttagning med upp till 94%.

Mätning och övervakning i undercentraler på totalförbrukning och individuellt per fas
I de flesta fall är det begränsat med utrymme i undercentraler för montering av ett korrekt övervakningssystem. Vår lösning inkluderar EM270 och EM280 för snabbanslutning och beroende av behov TCD1X-2X-3X eller TCD06BX-BS strömtransformatorer.
Effektiv och snabb installation i undercentraler med EM270 och EM280 för
Uppgradera befintlig anläggning med mätning och övervakning
I redan befintliga datacenter som ska uppgraderas med mätning och övervakning är utmaningen att eftermontera ett systemet utan en för stor påverkan på driften.
 
Den flexibilitet som behövs garanteras av Carlo Gavazzis energimätare EM210 och EM271 i kombination med de olika typerna av delbara strömtransformatorer som CTV, ROG- och TCD-xM.
EM210 och EM271 är anpassade för eftermontage med delbara strömtransformatorer.
Flexibel lösning med DIN-skenbaserade energimätare
Om målet är att tillhandahålla en standardiserad lösning för datacenter och serverrum är den självklara lösningen EM24 + ET340.
 
ET340-mätarna har till uppgift att mäta en hel uppsättning av elektriska variabler som behövs för att ge en total analys av alla laster anslutna efter huvudbrytare eller automatsäkringarna. ET340 mäter tre faser och är lika bred som 3 st automatsäkringar. I fronten sitter RJ-anslutningar för att enkelt sammankoppla kommunikationen från de olika enheterna.
 
EM24 mäter direkt eller med externa strömtransformatorer och kan även läsa in pulser från andra energimätare som t ex elmätare, gasmätare och vattenmätare.
Flexibel lösning för mätning och övervakning i datacenter

Reducera installationstiden med upp till 94%

En traditionell lösning för mätlådor innebär ett första montage, adressering av enheter och den slutgiltiga drifttagningen. I ett exempel där ett skensystem ska mätas med 32 st mätlådor uppskattas den totala tidsåtgången för installation och drifttagning till ca 34 timmar.

Med Carlo Gavazzis lösning för mätlådor som är baserad på ET272 och VMU-C EM krävs ingen manuell konfiguration, ingen adressering och mättransformatorerna monteras med snabbanslutningar. Det leder till en total besparing i tid för konfiguration och drifttagning från 34 timmars till endast 2 timmar!

commissioning
Mätning och övervakning i datacenter baserad på skenbaserad installation

Elkraftmatningen i datacenter är uppbyggda på olika sätt: antingen används skensystem (skenor med uttagsboxar) eller så används undercentraler. Carlo Gavazzi har lösningar för båda fallen, med syftet att dramatiskt reducera tiden för installation och sänka kostnader.

Vid installation i en befintlig eller en ny skenbaserad anläggning är lösningen en kombinationen av ET272, som är en energimätare anpassad för snabbanslutning, och VMU-C EM som är en webbserver och gateway.

Power busbur-based monitoring in Data centers_diagram bus duct ET272 MS
Övervakning i ett PDU-baserat datacenter med undercentraler

När elkraftsmatningen inte är baserad på ett skensystem utan matningen kommer från en eller flera undercentraler, är WM50-96 den perfekta lösningen för mätning. Lösningen är baserad på en central enhet, WM50, som dels är ansluten och mäter huvudmatningen till centralen och till TCD12-enheter som monteras i anslutning till automatsäkringarna (MCB). TCD12 möjliggör individuell mätning på respektive last, som kan vara enfas- eller trefasbelastningar.

Då den totala installationskostnaden inte bara består av kostnaderna för komponenterna utan även utifrån kostnader för installationen och drifttagningen, ger denna innovativa lösning en möjlighet att uppnå en kostnadsbesparing på mer än 75% jämfört med en traditionell lösning.

PDU-based monitoring in Data centers_diagram WM50 datacenter MS
Lösning för loggning och gateway för data

UWP 3.0 är en enhet som kan samla in mätdata från energimätare och andra mätenheter som används för att övervaka kritiska laster.

UWP 3.0 är nyckeln till att kunna uppnå dagens krav och mål för energieffektivisering. Den används även för att övervaka andra kritiska laster som kylsystem och ventilation i datacenter. Mätdata finns lokalt, via fjärraccess och via integrerat stöd molntjänster.

UWP 3.0 har en inbyggd webbserver och fungerar även som en gateway. UWP 3.0 är Microsoft®-certifierat för IoT. En eller flera UWP 3.0 som skickar sina mätdata till Microsoft® Azure IoT Hub tillåter systemintegratörer att utöka integrationsnivån till andra system. Data finns tillgängligt lokalt via Modbus RTU/TCP och BACnet. M2M-integration möjliggörs med andra system via Rest-API, FTP, SFTP, FTPS-kommunikation. Excel-rapporter kan genereras manuellt och automatiskt med den inbyggda schemaläggaren.

Schema Uwp3 Piattaforma DC MS

Vårt sortiment av energimätare

Ifall ni vill få en snabb första överblick på vårt sortiment så skickar vi gärna vår översikt.

Relaterade produkter

EM24

Energimätare

EM24 W1 AV2
 • För direktmätning (65A) och strömtransformatorer (5A)
 • 3-fas, 230/400V
 • Pulsutgångar (S0)
 • Larmutgångar
 • Modbus RTU (RS485)
 • Modbus TCP (Ethernet)
 • M-Bus (trådad och trådlös)
 • Dupline
 • Digitala ingångar
 • Förbrukning (kWh, kvarh)
 • Nettomätning vid produktion (kWh, kvarh)
 • Momentana mätningar
EM24 W1 AV2
EM24
 • För direktmätning (65A) och strömtransformatorer (5A)
 • 3-fas, 230/400V
 • Pulsutgångar (S0)
 • Larmutgångar
 • Modbus RTU (RS485)
 • Modbus TCP (Ethernet)
 • M-Bus (trådad och trådlös)
 • Dupline
 • Digitala ingångar
 • Förbrukning (kWh, kvarh)
 • Nettomätning vid produktion (kWh, kvarh)
 • Momentana mätningar

EM271

Energimätare för eftermontage 2×3-fas

Energimätare med delbara strömtransformatorer
 • Delbara strömtransformatorer
 • 2 x 3-fas, 230/400V
 • Trafomätning upp till 400A
 • Inkoppling med snabbanslutningar
 • Dubbla pulsutgångar (S0)
 • Modbus RTU (RS485)
 • Förbrukning (kWh, mm)
 • Momentana mätningar
Energimätare med delbara strömtransformatorer
EM271
 • Delbara strömtransformatorer
 • 2 x 3-fas, 230/400V
 • Trafomätning upp till 400A
 • Inkoppling med snabbanslutningar
 • Dubbla pulsutgångar (S0)
 • Modbus RTU (RS485)
 • Förbrukning (kWh, mm)
 • Momentana mätningar

EM280

Energimätare för 6×1-fas

EM280-TCD06
 • Trafomätning upp till 32A
 • 6 x 1-fas, 230/400V
 • Transformatorer anpassade för automatsäkringar
 • Centrummått 17,5mm
 • Inkoppling med snabbanslutningar
 • Dubbla pulsutgångar (S0)
 • Modbus RTU (RS485)
 • Förbrukning (kWh, mm)
 • Momentana mätningar
EM280-TCD06
EM280
 • Trafomätning upp till 32A
 • 6 x 1-fas, 230/400V
 • Transformatorer anpassade för automatsäkringar
 • Centrummått 17,5mm
 • Inkoppling med snabbanslutningar
 • Dubbla pulsutgångar (S0)
 • Modbus RTU (RS485)
 • Förbrukning (kWh, mm)
 • Momentana mätningar

WM50

Multi-instrument för 96-faser

Multi-instrument WM50PR för mätning på upp till 96 laster
 • 3-fas, 230/400V
 • Trafomätning
 • Mäter på upp till 96 laster
 • Pulsutgångar (S0)
 • Larmutgångar
 • Modbus RTU (RS485/RS232)
 • Modbus TCP (Ethernet)
 • Digitala ingångar
 • Förbrukning (kWh, mm)
 • Momentana mätningar
 • THD (32)
Multi-instrument WM50PR för mätning på upp till 96 laster
WM50
 • 3-fas, 230/400V
 • Trafomätning
 • Mäter på upp till 96 laster
 • Pulsutgångar (S0)
 • Larmutgångar
 • Modbus RTU (RS485/RS232)
 • Modbus TCP (Ethernet)
 • Digitala ingångar
 • Förbrukning (kWh, mm)
 • Momentana mätningar
 • THD (32)

UWP3.0

UWP
 • Datalogger
 • Modbus RTU (RS485)
 • Modbus TCP (Ethernet)
 • M-Bus (via SIU-MBM)
 • Webbserver
 • Stöd för E-post och FTP
 • Microsoft Azure
UWP
UWP3.0
 • Datalogger
 • Modbus RTU (RS485)
 • Modbus TCP (Ethernet)
 • M-Bus (via SIU-MBM)
 • Webbserver
 • Stöd för E-post och FTP
 • Microsoft Azure

VMU-C EM

VMU-C EM MODUL FÖR USB-MODEM
 • Datalogger
 • Modbus RTU (RS485)
 • Modbus TCP (Ethernet)
 • Webbserver
 • Stöd för E-post och FTP
VMU-C EM MODUL FÖR USB-MODEM
VMU-C EM
 • Datalogger
 • Modbus RTU (RS485)
 • Modbus TCP (Ethernet)
 • Webbserver
 • Stöd för E-post och FTP

Kontaktperson

Mats Holsten
Teknisk Säljare/KAM
mats.holsten@carlogavazzi.se

Boka möte med en expert

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.