Produkter för lantbruk och lantbruksmaskiner

Carlo Gavazzi erbjuder ett brett sortiment av produkter anpassade till lantbruksrelaterade applikationer. Vi erbjuder produkter för att detektera nivå av t ex spannmål, foder och säd. Produkterna används t ex i silos, såmaskiner, skördare, foderstationer etc. För bevattningssystem har vi produkter för styrning och övervakning.

Jordbruksmaskiner behöver pålitliga, hållbara och högkvalitativa komponenter som klarar långa drifttider i krävande miljöer. Carlo Gavazzi har ett omfattande utbud av automationskomponenter för många användningsområden till jordbruksmaskiner och fordon, allt från mekaniska till beröringsfria sensorer.

Kornåker
Smarta induktiva givare

I princip alla rörliga och roterande anordningar i en traktor eller maskin använder sig av sensorer. Induktiva sensorer används för beröringsfri detektering av metalliska delar, t ex för att räkna en axels varv (hastighet), en hävarms position eller att övervaka en skopas läge, t ex i en grävlastare.

Induktiva givare i ICB-serien kan med hjälp av IO-Link enkelt anpassas för att direkt kunna tillhandahålla funktioner som räkne-, tid och hastighetsfunktioner via vår unika portabla programmeringsenhet (SCTL55). Med IO-link tillhandahålls även ett gränssnitt för processdata, fjärrkonfigurationer och händelseloggar via standard 3-tråds kablage, utan behov av större ändringar.

Adaptiv sensor för nivådetektering

Kapacitiva nivåsensorer, som t ex CD34-serien, kan monteras utanför plasttankar för att detektera nivån av vattenbaserade vätskor. Tack vare att CD34-serien har en adaptiv detektering så påverkas den inte ifall skum eller vätskefilm byggs upp på insidan. Ultraljudsgivare (UA-serien) kan användas för övervakning av höjder i självgående rad-/växtsprutor. En annan tillämpning med dessa sensorer, då med analog utgång, kan vara styrning/övervakning av vagnens körriktning eller ett motoriserat chassi som exempelvis används för att skörda frukt.

Kapacitiv Sensor CD34CNFLFNO
Tredje generations kapacitiva givare sätter branschstandard

Carlo Gavazzi erbjuder effektiva lösningar för mätning av vätske- och spannmålsnivåer, både i stora silos och mindre behållare. Vår fjärde generation TRIPLESHIELD™ är utvecklade för att detektera ämnen med låg dielektrisk konstant (ner till 1,5). De kapacitiva sensorerna CA18/30..CAN/CAF är anpassade för noggrann mätning av spannmål, oavsett dess fuktighetsgrad. Sensorn ger en stabil och exakt detektering per ytenhet. Detta gör det enkelt att distribuera t ex mängden gödningsmedel på rätt sätt. Som ett resultat till detta så minskas kostnaderna och även miljöpåverkan. VC11/12-sensorerna finns i multi-spänningsutförande, med inbyggd reläutgång och med eller utan tidsfördröjning används i många olika jordbruksapplikationer.

Kapacitiv Sensor CA30CLN25CP
Styrning av nivå i tankar och pumpgropar

För konduktiv nivåmätning har Carlo Gavazzi också ett komplett sortiment av smarta reläer för nivåstyrning av ledande vätskor. Användningsområden kan vara i t ex slamtankar där CL-serien tillsammans med CLH/CLE-givare kan styra nivå och skydda för överfyllning. Reläerna kombinerar smarta funktioner som möjliggör hantering av fyllnings-/tömningsautomatik, larm eller en kombination av dessa.

Videoklipp
Broschyrer
Relaterade produkter

Kontaktperson

Joel Rasper
Teknisk Säljare/KAM
joel.rasper@carlogavazzi.se

Boka möte med en expert

Vill du få det senaste från oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss skickat direkt till din mejl.