Brandspjällsstyrning och övervakning​

Krav på övervakning av brandspjäll

I kommersiella byggnader, som köpcenter, skolor, sporthallar o.s.v. är det obligatoriskt med övervakning av brandspjäll. Brandspjäll ska motioneras (normalt sett var 48h) och ändlägena ska övervakas.

Carlo Gavazzi lösningsförslag

UWP (Universal Web Platform) är en programmerbar styrenhet med inbyggda funktioner för logikstyrning, belysning, värme/kylstyrning, ventilation, solskydd och mycket mer. Här går det enkelt att bygga en övervakning av motionering och generera ett mejl och tända larmutgångar om något spjäll inte fungerar som det ska. Styrningar av spjällen kan göras var som helst ifrån via dupline-bussen. Den fungerar även som gateway mellan olika kommunikationsprotokoll och kan överföra informationen till DUC/PLC och överordnade system. Dessa kan utnyttja bussnätet för insamling och loggning av mätvärden och energiförbrukningar. Det minimerar kostnaden och maximerar flexibiliteten för installationen.

Genom att använda Dupline som installationsbuss uppnås flera fördelar:

Systemets uppbyggnad

UWP har nätverksport och kan läsas/skrivas till via Modbus/TCP och BACnet-IP som är de vanligaste protokollen. Till UWP kan kopplas upp till 7 DUPLINE-nät (2-trådsbuss för hundratals signaler). Till varje DUPLINE-nät kopplas SBB (I/O för brandspjäll) samt andra moduler för in- och utdata för fastigheten (CO2-givare, tempgivare, tryckknappar, närvarodetektorer m.m.). I figuren visas hur även belysningsautomation med Dali kan kopplas via samma DUPLINE-buss.

Protokoll som kan kombineras

Produkter

För övervakning och styrning av ett spjäll krävs 1 digital utgång (styrning) och 2 digitala ingångar (indikering av gränslägen). Det finns standard I/O moduler som kan användas till detta:

BDA-RE13A-U

1-kanals relä, drivs av Duplinebussen

BDB-INCON4-U

4 kontaktingångar, drivs av Duplinebussen

Vi har dessutom tagit fram en optimerad specialmodul för detta ändamål, en kretskortslösning om levereras i en kopplingslåda, med fjäderplint för alla anslutningar för att installationstiden ska bli så kort som möjligt. Denna modul hanterar 2 spjäll, då de ofta installeras parvis. Den strömförsörjs av 230VAC eller 24VAC.

SBB4I2O

Komplett låda med kommunikation och styrning för 2 spjäll

Broschyrer

Broschyr för lösningar

Broschyr byggnadsautomation

Broschyr för lösningar

Lösningar för byggnadsautomation

Vill du komma i kontakt med en expert?

Boka möte med en expert

  • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.