Signalöverföring med Dupline fältbuss

köpcenter med hissar

Dupline® lanserades redan 1985. Sedan dess har vi haft en kontinuerlig process för att utveckla och förbättra systemet och det finns idag mer än 150.000 installationer världen över. Dupline® används i alla typer av applikationer där signalinsamling och kontroll är viktiga.

 • Upp till 10 km transmissions-avstånd utan förstärkare
 • Inga speciella kabelkrav, befintlig kabel kan användas
 • Enkel hantering
 • Alla signaler kan kontrolleras och övervakas från valfri plats i systemet
 • Transmission via GSM-modem,radiomodem eller fiberoptik är möjlig
 • Gateway mot PLC och PC-program
 • Kostnadseffektiv

 

Användningsområden

Dupline används för signalöverföringar typiskt där man behöver klara långa överföringsavstånd, miljöer med höga störningsnivåer, många utspridda signaler, behov av att kunna blanda både analoga och digital signaler i alla riktningar.

Här är några vanliga användningsområden.

 • Vattendistribution. Kontroll och övervakning av pumpar,ventiler, nivåer, flöden etc. över långa avstånd, med eller utan trådar
 • Byggnadsautomation. Ljuskontroll, temperaturkontroll, jalusikontroll, ventilationskontroll, övervakning av brandlarm
 • Fabriksprocess. Central övervakning av energiförbrukning, maskinalarm, temperaturer etc. från flera maskiner
 • Långa transportörer. Övervakning av dragströmställare, lagertemperaturer, alarm rörande remmar och kontroll av indikeringsljus
 • Järnvägssystem. Övervakning av trafikljus och järnvägskorsningar och kontroll av spårväxlar, uppvärmning och tunnelventilation
 • Bevattning. Kontroll och drift av multipla ventiler, övervakning av flöde, ventilposition och vattenförbrukning

 

Fri kabeltopologi

Alla Dupline®-moduler ansluter till samma 2-trådskabel för att bilda ett kommunikationsnätverk där signaler kan överföras mellan modulerna. Det bästa är om de två trådarna är tvinnade, men i praktiken kan vilken kabel som helst användas, så länge de två trådarna följer varandra i samma skyddsrör eller kabel. Detta innebär i många fall att befintlig kabel kan användas.

Populära kablar vid nyinstallation är FKARPG, ELAKY och liknande. Dock är skärm inget krav.

Skärm och oanvända ledare i kabel skall jordas i endast EN punkt för att uppnå bästa störimmunitet.

Signalkabel kan vara upp till 6-7 km utan förstärkare. För längre avstånd kan man använda förstärkare(repeater), telefonmodem, fiberkonverter mm.

Topologin i ett bussystem är definitionen av vilken typ av kabeldragning som är tillåten. Dupline® har en helt fri topologi, vilket gör att nätverket kan bildas som en linje, en ring, en stjärna eller en kombination av dessa. Detta underlättar planeringen och ger en hög grad av flexibilitet för ändringar i sista minuten och för framtida expansioner.

Broschyrer
Produktbroschyr

Broschyr Dupline systembeskrivning

Vill du komma i kontakt med en expert?

Vi hjälper er med projektering och support.

Boka möte med en expert

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.