Uppföljning av energiförbrukning

Utmaningarna inom energisektorn

Energieffektivisering är en fundamental åtgärd av de insatser som krävs för att kunna möta de utmaningar som energisektorn står inför med en allt större global efterfrågan på energi och krav på omställning till miljövänlig produktion. I detta avseende är uppföljning av energi betydande, som ett första steg, till att uppnå målen för energieffektivitet.

Hårda krav på energieffektivisering är avgörande för att uppnå de viktiga energipolitiska målen.

Kraftnat
Med rätt insatser kan energiförbrukningen minskas och miljömålen uppnås

Nya energieffektiva byggnader och förbättringen av befintliga är förmodligen de viktigaste initiativen vi kan vidta för att minska energiförbrukningen och begränsa koldioxidutsläppen. Energi i dessa byggnader används huvudsakligen till belysning, luftkonditionering, ventilation, uppvärmning, kylning, hissar och motorer.

De flesta av dessa byggnader finns redan, så det finns stora möjligheter att förbättra deras energiprestanda genom riktade åtgärder, uppgraderingar och eftermontering. För att uppfylla de obligatoriska kraven för energibesparing måste fastighetsägare följa föreskrifterna för energieffektivisering.

Carlo Gavazzi har många års erfarenhet att hitta rätt lösning för energiuppföljning

Mätning av energiförbrukning är det första steget, insamling och analys av information är det som krävs för en effektiv energieffektivisering. I många kommersiella byggnader är även behovet att kontrollera och mäta enskilda användares energiförbrukning allt viktigare för att kunna tillhandahålla en exakt och rättvis kostnadsallokering.

Carlo Gavazzi har många olika typer av mätare för att mäta och analysera förbrukning fördelad över installationen och kunna ge en tydlig bild på anläggningens energiförbrukning. Vi erbjuder omfattande lösningar för övervakning, mätning och loggning. Med många års erfarenhet kan vi alltid hjälpa våra kunder hitta den bästa lösningen.

En flexibel plattform med många användningsområden

Loggning, presentation och rapporthantering i en enhet

UWP 3.0 är en flexibel datalogger som i mindre installationer rekommenderas för loggning, presentation och rapporthantering. Användaren sköter all hantering via det inbyggda webbinterfacet och kan själv anpassa presentationen i de olika sidorna.

För större installationer kan UWP 3.0 fungera som en underordnad datalogger och skicka mätvärden vidare till ett överordnat system för insamling och övervakning.

Fördelar
  • Kompakt datalogger med presentation
  • Stöd för mätare med Modbus, M-Bus och pulser
  • Kan skicka loggdata vidare till andra system
  • API och fungerar med Microsoft Azure
Kommunikation med många olika typer av protokoll

Till UWP 3.0 ansluts energimätare via Modbus eller M-Bus. I de fall UWP 3.0 används i större installationer kan överordnande system läsa ut värden direkt via Modbus TCP och BACNet. Om data ska skickas vidare finns det stöd för e-post, FTP, API och Microsoft Azure.

Lösning för eftermontage

För energimätare utrustade med pulsutgång finns en flexibel pulsräknare, SIU-MBC, som med två pulsingångar kan räknad pulser och kommunikationen med UWP 3.0 sker trådlöst via trådlös M-Bus.

Intresserad av mer information?

Vårt sortiment av energimätare

Ifall ni vill få en snabb första överblick på vårt sortiment så skickar vi gärna vår översikt.

Videoklipp
Broschyrer
Produktbroschyr

Broschyr energimätare EM100 och EM300

Broschyr för lösningar

Lösningar för byggnadsautomation

Broschyr för lösningar

Lösningar för energimätning

Produktbroschyr

Översikt energimätare och analysatorer

Kontaktperson

Mikael Astrén
Teknisk Säljare
mikael.astren@carlogavazzi.se

Boka möte med en expert

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.