Dimensionering mjukstartare, RSGD-serien

Mjukstartare
RSGD4045E0VX200 45A (22 kW)

På vår mjukstartsserie för generella belastningar så rekommenderar vi att man följer anvisningarna i vårt datablad vid dimensionering.

  1. Definiera motorlasten utifrån vår guide, Selection guide and typical application settings (sid. 4)
  2. T ex roterande maskin, mixer – trippklass 10
  3. Utgå från tabellen under (sid. 5-6), aktuell motorström (t ex 12A)  och läs av artikelnr vid trippklass 10 som i detta fallet blir RSGD4016..VD200 (utan inbyggt överlastskydd) eller RSGD4012..VD210 (med inbyggt överlastskydd)

Notera att det finns, för respektive modell, en minsta belastningsström för att de interna halvledarkretsarna ska fungera optimalt. Detta står nämnt i databladet under Outputs och Minimum load current, t ex 1A för RSGD 12-25A (sid. 14).

Om modellen med inbyggt överlastskydd väljs, så finns strömområdet för detta skydd specificerat under Settings och FLC range settings (FLC=full load current, se sid. 10) och där utgår man från motorns märkplåt och den angivna strömmen för korrekt funktion och skydd av mjukstarten.

RSGD-serien

 

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.


Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.