Larmbeskrivning, RSGD-serien (utfasad – ersatt av ny)

Mjukstartare
Larmbeskrivning, RSGD-serien (utfasad – ersatt av ny)

Notera: denna artikel avser första generationen av RSGD som nu är utfasad. Denna artikel sparas för serviceärenden och efterjustering av befintliga monterade mjukstartare.

Startmetod
RSGD mjukstartsserien är baserad på en strömbegränsande startmetod som begränsar den maximala startströmmen. Strömbegränsningen beror på startmomentinställningen – ju högre denna inställning är, desto högre är den tillåtna startströmmen.

HP algoritm
Med denna algoritmfunktion, övervakar RSGD kontinuerligt motorn och om den har hamnat i ett sk. låst rotor-läge. Vid 75% av den inställda tiden för upprampen, d v s om motorn fortfarande inte har nått sin nominella hastighet, kommer den gradvis öka startströmnivån för att försöka starta motorn inom inställd mjukstartstid.
Exempel: Om tiden för upprampen är inställd till 10s, kontrollerar RSGD efter 7.5 s om motorn startat och kommer gradvis öka den tillåtna startströmmen så att motorn når sin nominella hastighet innan tiden för upprampen har löpt ut.
Bild HP-algoritm

Larmbeskrivning
RSGD inkluderar ett antal egenskaper både för diagnostik och för skydd, där varje läge klart indikeras via en blinkande sekvens på den röda lysdioden. Alla larm följer en automatisk återhämtningsrutin (förutom larmet för fel fasföljd – där omkoppling krävs) allt enligt vårt datablad (se Svensk beskrivning nedan).

Fel fasföljd (2 blink)
Om anslutningen till mjukstarten inte följer rätt fasföljd (L1, L2, L3), kommer RSGD trigga fasföljdslarmet och motorn kommer inte startas. I detta fall, krävs användaråtgärd för att ändra anslutningen eftersom detta larm inte har någon automatisk återställning.

Nätspänningen är utanför specificerat område (3 blink)

Nätfrekvens utanför området (4 blink)
RSGD fungerar vid både 50Hz och 60Hz nät. Driftsfrekvensen mäts automatiskt under uppstart och om den är över eller under det specificerade arbetsområdet, kommer detta larm att triggas.

Överström under ramp (5 blink)
Om en startström >4 x Ie detekteras under rampläget, kommer RSGD att starta överströmslarmet (5 blink).
Detta larm kan bero på ett antal olika situationer:
1. Startmomentet (startspänningsnivån) är för högt inställt.
2. Den aktuella mjukstarten är för liten i förhållande till motorn.
3. Motorlindningarna är skadade.

Ramp-upp tid (6 blink)
RSGD beräknar motorns nominella hastighet genom att övervaka strömmarna, för att säkerställa att bypassreläerna enbart kopplas till vid det rätta läget. Denna funktion förhindrar att höga strömspikar passerar via bypassreläerna som annars kan leda till skadade reläkontakter.
Om motorn inte når nominell hastighet inom den inställda tiden för upprampen kommer RSGD trigga detta larm.
I sådant fall, rekommenderas det att man ökar tiden för upprampen för att tillåta motorn att nå rätt hastighet.

Övertemperatur (7 blink)
RSGD mäter kontinuerligt temperaturen på kylflänsen och tyristorerna (SCRs). Om den maximala interna temperaturen överstigs, startas övertemperaturlarmet och RSGD kommer hamna i ett automatiskt återhämtningsläge för att tillåta mjukstarten att svalna. Denna situation kan uppkomma pga. för många starter per timme, en överlast under start och/eller stopp eller vid för hög omgivningstemperatur.

Överström under bypassläget (8 blink)
När RSGD är i bypassläget mäts strömmen och, om strömmen genom mjukstarten är mer än 15% av mjukstartens nominella ström (1.15 * Ie) under 1 sekund, kommer detta larm triggas. Funktionen på larmet är enbart för indikationssyfte och inte avsett som skydd mot överström. Bypassreläerna kopplas inte från vid detta larm och det är upp till installatören att montera separata överlastskydd, enligt rekommendationer i vårt datablad (se länk nedan). Detta larm kan även inträffa om man testar på en för liten motor, t ex en kompressor som är olastad och hamnar under <1A (avser RSGD4012/16, större modeller har 5A) som är mjukstartens minsta belastningsström för att kunna fungera.

Spänningsasymmetri (9 blink)
Enheten mäter spänningarna på alla tre faser och om det är en skillnad på mer än 10 % mellan någon av faserna, kommer RSGD trigga spänningsasymmetrilarmet för att förhindra att motorn tar skada.

För mer teknisk information – se länk nedan till databladet:
Datablad RSGD-serien

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.


Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.