Larmåterställning RSWT-serien

Mjukstartare
Larmåterställning RSWT-serien

‘-Hur gör man med RSWT-mjukstartarna om man vill återställa larm manuellt via reset-knappen i fronten och inte vänta i 5 minuter (återhämtningstiden) och (2) kan man även göra detta externt?

Svar (1):
• Se till att RSWT är i viloläge (Grön LED ON)
• För att sätta larmåterställningen till auto-läge, tryck och håll in Test/Reset-knappen under minst 5s. MANUAL LED (gul LED) kommer släckas (OFF) vilket indikerar att larmen nu kommer följa en automatisk återställningsrutin.
• För att sätta larmåterställningen till manuellt läge (alltså via reset-knappen), följ samma som ovan med skillnaden att den gula lysdioden ska vara tänd (ON).
• Not. RSWT…V10/ V110/ V111 har en förinställd inställning som auto-läge (gul LED MANUAL OFF).

Svar (2):
Fjärr-(/extern) återställning av larm kan göras genom att kortsluta terminalerna R1 och R2 under minst 2s. Se till att larmåterhämtningen är satt till manuellt läge (gul LED “Manual” ON).
Not. Anslut ingen spänning över R1, R2 terminalerna då detta kan skada RSWT.

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.