Mjukstartsinställning på föregående RSGD-serien (utfasad)

Mjukstartare
rsgd_typical-settings

Notera att detta (nedanstående artikel) gäller för föregående serie och i generella serviceärenden alternativt i de fall man behöver efterjustera eller anpassa befintlig mjukstart till ny eller annan motor. De nya mjukstartarna har ingen inställning för startmomentet – mer självlärande!

Rekommenderad mjukstartsinställning, RSGD-serien:
RSGD mjukstartarna har 3 oberoende, fritt justerbara frontpotentiometrar för: startmoment (0 till– 85 %), mjukstart/uppramp (1 till– 20s) och mjukstopp/nedramp (0 till 20s). Vi rekommenderar att denna anvisning följs när man justerar parametrarna för den specifika applikationen.
Steg 1 – Ställa in startmomentet (startspänningen)
• Sätt startmomentet (initial voltage) till ett värde så att motorn startar att rotera så fort som styrspänningen kopplas in, med upprampen satt till 10 sekunder.
• Startmomentet ska sättas till ett lägre värde om en lägre startström önskas.
• Om motorn inte startar att rotera då styrspänningssignal ges, öka startmomentet tills rätt funktion/inställning uppnås.
• Om motorn startat att rotera, men inte når full hastighet vid den satta upprampen, ökas enbart tiden för upprampen.
• Vi rekommenderar att man låter mjukstarten göra några startförsök efter varje större inställningsändring pga den självlärande funktionen som automatiskt anpassar sig utifrån aktuell motor. Notera att starterna behöver ha en paus mellan för att undvika överhettning. Kör man flera starter i tät följd hinner inte larmfunktionerna (mjukvaran) med och mjukstarten riskerar då gå sönder i värsta fall.
Steg 2 – Ställa in upprampen (mjukstartstiden)
• Justera tiden för upprampen (ramp-up) enbart när det rätta startmomentet har funnits (se steg 1). Öka eller minska upprampen beroende på behov i respektive applikation.
• Om applikationen startas med olika lastförhållanden, tillåt/sätt några extra sekunder för upprampen.
Steg 3 – Ställa in nedrampen (mjukstoppstiden)
• Mjukstopp (ramp down) behövs i speciella applikationer som t ex vattenpumpar och transportbandssystem för att uppnå ett mjukare stopp.
• Mjukstarten kommer gradvis reducera motorspänningen tills tiden för den inställda nedrampen har nåtts. Efter detta kommer motorn att rulla ut fritt.
• Notera: – Om den inte används, rekommenderas nedrampen att sättas till 0s. När den är satt till 0s, kommer mjukstarten, så fort som styrspänningssignalen avlägsnas (A1-A2 på RSGD40..och ST på RSGD60-modellerna), styra motorn till fri utrullning.

Datablad (föregående serie – idag utfasad)

Datablad (nuvarande serie – som ersätter ovan)

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.