Parkeringsledningssystem och guidning

Parkeringshus med parkerade bilar på rad

Lösningen för guidning och ledning i parkeringshus (Parking Guidance System, PGS) detekterar, beräknar och indikerar lediga platser. Det är baserat på Carlo Gavazzis expertis på sensorer och kommunikationsteknik inom området industriell automation.

Bättre nyttjandegrad – högre intäkter

Nyttjandet av parkeringshuset och därmed intäkterna, kommer att öka, särskilt i p-hus med höga beläggningsgrader. Guidningssystemet kommer att leda besökaren till svårhittade platser som säkerställer dess nyttjande så snart de blivit lediga. Besökare kommer välja att åka in även om det är få platser lediga eftersom de vet att de snabbt kommer guidas till de lediga platserna.

Mindre trafik – mindre energi för ventilation

Guidningssystemet kommer även att förändra flödet av bilar i parkeringshuset. Det blir lugnare och tystare eftersom förarna vet vart de ska åka. Tack vare det kan onödig trafik minskas med 20% eller mer, vilket leder till lägre energikostnader genom minskat behov av ventilation.

Energibesparingar genom behovsbaserad styrning av belysning och ventilation

I parkeringshus är belysning och ventilation de två stora energislukarna och i många fall är dessa system fullt påslagna. Detta ger mycket stora möjligheter till energibesparingar genom intelligent behovsanpassad styrning, där belysningsnivåer baseras på närvaro av människor och bilar och ventilationen styrs av uppmätta CO-nivåer. Carpark 3 erbjuder en unik möjlighet att utnyttja dessa möjligheter effektivt i samma system. Dessutom kan systemet kopplas upp mot överordnat fastighetssystem via BACnet och Modbus om så önskas.

Högre effektivitet genom kraftfull programvara för drift och övervakning

Programvaran för drift och övervakning är inkluderad som en webbserver i styrenheten och innehåller många värdehöjande funktioner som hjälper dig att driva parkeringshuset. Operatören kan i realtid övervaka statusen i parkeringshuset och agera på eventuella larm och hög beläggningsgrad. Platser för särskilda syften kan reserveras manuellt genom att välja en specifik färg på LED-indikeringarna eller schemaläggas via kalenderfunktionen. Alla parkeringshändelser loggas i en databas vilket ger underlag för kraftfulla analyser för att förbättra parkeringshusets möjligheter.

Ultraljudssensor för detektering av bilar

Ultraljudssensorn med integrerad högintensiv RGB LED är en viktig komponent i parkeringsguidningssystemet. Vid varje parkeringsutrymme sitter en sensor som avger en ljudvåg mot utrymmet med regelbundna intervall och sedan analyserar det mottagna ekot för att upptäcka om en bil är närvarande eller inte.

Som standard kommer sensorn att visa grönt ljus för ledig status och rött för upptaget, men operatören kan, via ett gränssnitt, ändra till vilken färgkombination som önskas för att reservera platser för specifika ändamål (funktionshindrade, VIP, elbilar mm.).

Carpark3 sensor i tak
Skyltar visar vägen

Bilföraren leds till en ledig plats med hjälp av olika skyltar som visar gröna pilar för körriktning, antal lediga platser m.m.

Väl framme vid parkeringsplatsen indikeras den lediga platsen med ett klart grönt ljus i sensorn.

Parkeringshuset driftas via inbyggd webbserver

Styrenheten ger ett grafiskt användargränssnitt och verktyg via den inbyggda webbservern. Detta innebär att den kan nås från vilken dator eller mobil som helst i nätverket via en vanlig webbläsare. Denna programvara ger en fullständig överblick över status i realtid. Status för varje område och displayer kan övervakas genom det grafiska användargränssnittet och beläggningsgrad för de olika typerna av utrymmen på olika nivåer och områden av parkeringshuset kan ses som stapeldiagram.

Larm som till exempel “Plats 2, 25 överstiger max parkeringstid” eller “Våning 3 beläggningen överstiger 90%” dyker upp på skärmen och i larmloggen, gör det möjligt för operatören att vidta omedelbara åtgärder om så behövs.

Systemets uppbyggnad
Systemöversikt carpark
Broschyrer
No data was found

Vill du komma i kontakt med en expert?

Vi hjälper er med projektering och support.

Boka möte med en expert

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.