RM1E (SSR) som varvtalsreglering

Solid-state reläer
RM1E (SSR) som varvtalsreglering

1-fas RM1E-serien kan användas vid enkel varvtalsreglering för små induktiva laster som t ex fläktmotorer (istället för frekvensstyrning) fungerar enl. databladet
(under “applications”) men man bör tänka på/dimensionera enligt output spec/AC53a vid Ta=25 grad.C;
d v s vid RM1E..AA25 (25A@AC51/resistivt) gäller max 5 AACrms och en minsta belastning på 150mA för de interna kretsarna.

För att det ska kunna gå att reglera linjärt över hela styringången bör lasten inte vara för liten, utan åtminstone >1.25A i detta exempel (~25% av max.last) annars kommer den inte “svara” förrän i slutet av de 4-20mA (alternativt i slutet av 0-10V vid RM1E..V..), d v s regleringen blir inte fullt linjär/proportionell (för att veta säkert bör tester utföras, men vår erfarenhet säger ungefär samma som vid mjukstartare/frekvensomriktare – att lasten inte kan vara för liten för regleringens-/funktionens skull, optimalt är normalt en belastning som är minst hälften av rekommenderad max last).

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.