Allmän information om mätströmtransformatorer (1 och 5 AAC)

Strömtransformatorer

Lindad metallkärna

Mätströmtransformatorer används för att mäta större växelströmmar. Med en omsättningskvot (omsättningstal) förvandlas den primära strömmen till en mätsignal, t ex 0-1AAC eller 0-5AAC. Strömtransformatorer består av en metallkärna med kopparlindning. Antalet lindningar ger omsättningen. En strömtransformator anpassad för en primärström upp till 600A och en sekundärström på 5A har t ex 120 lindningar.

Anpassa omsättningen genom att dra ledaren flera varv genom strömtrafon

Genom att dra ledaren flera varv genom strömtransformatorn kan omsättningstalet anpassas. Till exempel en strömtransformator anpassad för 60 / 5A med ledaren lindad två varv så blir omsättningstalet 30 / 5A, med tre lindningar 20 / 5A etc. Detta är en lösning som kan vara användbar vid mätning på låga strömmar.

Maximal primärström

Strömtransformatorer kan fungera med en kontinuerlig ström på upp till 1,2 x märkströmmen. Det vill säga en strömtransformator 500A kan fungera med en kontinuerlig ström på 600A.

Noggrannhet och börda

Strömtransformatorer är vanligtvis specificerade med mätnoggrannhet 0,2 S, 0,5 eller 1,0. Tekniska data för strömtransformatorer anger den maximala bördan (effekten) som strömtrafon kan driva för att uppfylla noggrannhetsklassen, mer information om börda och noggrannhet.

Säkerhet

Sekundärkretsen på strömtransformatorer får aldrig kopplas från eller öppnas så länge som det passerar ström genom den primära kretsen. Anledningen till detta är att det i samband med att kretsen öppnas så uppstår mycket höga spänningar med risk fara för både liv och hälsa, liksom skador på den strömtransformatorn. I de fall utgångskretsen måste öppnas i

samband med t ex  omkoppling av mätkretsen, rekommenderar vi nedan:

  1. Se till att det inte finns någon ström i primärkretsen, stänga av huvudströmbrytaren eller bryt säkringen.
  2. Kortslut strömstransformatorn. På våra strömtransformatorer, CTD-serien, finns det dubbla anslutningar, vilket underlättar en montera en kortslutning mellan K (P1) och L (P2).

Märkning och montage

Strömtransformatorer har markeringar på båda anslutningsterminalerna och på sidorna. Det finns tre olika standarder av märkningar som används (K = S1 = P1) och (L = S2 = P2).

En bra minnesregel för märkningen P och S är:

  • P = primärsida
  • S = sekund

En bra minnesregel för märkningen K och L är:

  • K = kraft
  • L = last

Strömtransformatorer måste monteras med sidan märkt K mot elnätet (kraftmatningen) och sidan markerad med L mot lasten. För att mätningen ska bli korrekt så det viktigt att följa  mätinstrumentets kopplingsanvisning då det kan skilja sig från elnät och leverantör.

Felaktig installation eller anslutning av strömtransformatorer kommer att resultera i mätfel. Förutom att det är viktigt att beakta K och L på strömtransformatorer, är det också mycket viktigt att koppla in faserna rätt för mätningen av ström och spänning på mätutrustningen. Fel anslutning resulterar i felaktig mätning av fasvinkel (cos ϕ) som resulterar i felaktiga värden för mätning av effekt (kW) energi (kWh och kVArh).

Viktigt att inkopplingen av strömtransformatorer blir rätt

I samband med effekt- och energimätning är det mycket viktigt att mätkretsen med avseende på ström och spänning är korrekt ansluten för mätutrustning (energi- / elmätare, nätanalysatorer, mätvärdesomvandlare etc.).

Felaktig anslutning kan ha följande konsekvenser:

  • Mätning av fasvinkel mellan ström och spänning (cos Φ) blir fel vilket resulterar i att mätningen av effekt (kW) och energi (kWh och kVArh) blir fel.
  • Felaktig effektriktning så att mätutrustningen med avseende på energi (kWh) registrerar ingen eller fel förbrukning.

Inkoppling av strömtransformatorer vid produktion och förbrukning (dubbelriktad mätning)

I installationer med en lokal producerad energi används en nettomätare som separerat mäter producerad och förbrukad energi. I de fall mätningen behöver uppfylla kraven för debiteringsmätning enligt MID-direktivet så gäller godkännandet för kWh+ (kWh tot) och inte kWh -, dvs MID-godkänd gäller endast för en riktning. Det innebär att mätaren måste installeras så att kWh + (kWh tot) mäter den energi som produceras. Även i de fall där mätningen inte innefattas av MID-direktivet kan det vara en fördel att installera mätaren på samma sätt då det är kWh+ (kWh tot) som vanligen presenteras i mätarens startsida.

Intresserad av mer information

Vi skickar dig gärna vår översikt på energimätare.

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.