Börda och noggrannhetsklass

Energimätare och analysatorer
Börda och noggrannhetsklass

Definition av börda
I databladet för en strömtransformator anges burden (börda) i VA: det är den maximala belastning mätkretsen kan belastas med för att angiven noggrannhetsklass ska kunna bibehållas. Normalt skall belastningen i mätkretsen ligga mellan 25-100% av märkbördan.

Lägsta börda
Bördan i mätkretsen skall lägst vara 25% av transformatorns märkbörda. För låg börda ger vanligen ett plusfel i mätningen.

Högsta börda
Den totala bördan skall högst vara märkbördan på transformatorn, för hög börda kan ge upphov till minusfel.

Mätkretsens totala börda
Den totala bördan i en mätkrets är:

VA=VA(L) + VA(I1) + VA(I2) + VA(I3)…VA(In) där VA = Totala bördan och VA(I1) = Börda i instrument 1-n

I mätkretsens totala börda ska ledningsbördan VA(L) inkluderas, se tabell nedan där första (översta) värdet avser transformatorer med 5A sekundärström:

 

Area (mm²) Ledningsbörda beroende på kabellängd (m) och sekundärström (5A / 1A)
1 2 4 6 8 10 15 20 30 40 50
2 x 0,5 1,75 / 0,07 3,50 / 0,14 7,00 / 0,28 10,50 / 0,42 – / 0,56 – / 0,70 – / 1,05 – / 1,40 – /
2,10
– / 2,80 – / 3,50
2 x 0,75 1,17 / 0,05 2,33 / 0,09 4,67 / 0,19 7,00 / 0,28 9,33 / 0,37 – / 0,47 – / 0,70 – / 0,93 – / 1,40 – / 1,87 – / 2,33
2 x 1,0 0,88 / 0,04 1,75 / 0,07 3,50 / 0,14 5,25 / 0,21 7,00 / 0,28 8,75 / 0,35 – / 0,53 – / 0,70 – / 1,05 – / 1,40 – / 1,75
2 x 1,5 0,58 / 0,02 1,17 / 0,05 2,33 / 0,09 3,50 / 0,14 4,67 / 0,19 5,83 / 0,23 8,75 / 0,35 – / 0,47 – / 0,70 – / 0,93 – / 1,17
2 x 2,5 0,35 / 0,01 0,70 / 0,03 1,40 / 0,06 2,10 / 0,08 2,80 / 0,11 3,50 / 0,14 5,25 / 0,21 7,00 / 0,28 10,50 / 0,42 – / 0,56 – / 0,70
2 x 4,0 0,22 / 0,01 0,44 / 0,02 0,88 / 0,04 1,31 / 0,05 1,75 / 0,07 2,19 / 0,09 3,28 / 0,13 4,38 / 0,18 6,56 / 0,26 8,75 / 0,35 – / 0,44
2 x 6,0 0,15 / 0,01 0,29 / 0,01 0,58 / 0,02 0,88 / 0,04 1,17 / 0,05 1,46 / 0,06 2,19 / 0,09 2,92 / 0,12 4,38 / 0,18 5,83 / 0,23 7,29 / 0,29

Ledningsbördan kan även beräknas enligt följande:

VA(L) = (0,0175 x 2Dx I²) / Cu

där D= kabellängd mellan mätare och transformatorer, I= sekundär märkström, Cu= ledningsarea

Definition av noggrannhetsklass
Den klassning transformatorn har styr det procentuella felet som sekundärströmmen tillåts att ha. Klasserna delas in i 0.2S, 0.2, 0.5, 1.0 och 3.0. Beroende på vart i området av den primära märkströmmen mätningen utförs tillåts sekundärströmmen fela enligt tabellen nedan (EN 61869-2).

 

Klass Använt mätområde (%)
5 20 50 100 120
0.2S 0,35 0,2 0,2 0,2
0.2 0,75 0,35 0,2 0,2
0.5 1,5 0,75 0,5 0,5
1.0 3,0 1,5 1,0 1,0
3.0 3,0 3,0

 

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.


Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.