Energieffektivisering i fastigheter och byggnader

Med en effektiviserad energiförbrukning kan miljömålen uppnås

Energieffektivisering är den slutgiltiga åtgärden för att kunna möta de utmaningar som energisektorn står inför med en allt större global efterfrågan på energi och krav på en omställning till fossilfri och miljövänlig produktion.

Med hårda krav på energieffektivisering kommer de energipolitiska målen att uppnås.

wind
Stora investeringar görs globalt för att reducera energiförbrukningen

Investeringar relaterade till energieffektiviserande åtgärder har växt kraftigt de senaste åren. Globalt investerades det under 2018 ca 230 miljarder USD för energieffektivisering inom sektorerna byggnader, transport och industri. Den stora tillväxten beror på ökade investeringar inom uppvärmning, komfortkyla och belysning.

Med rätt åtgärder kan fastighetsägare reducera energiförbrukningen

Energiförbrukning i byggnader används huvudsakligen till belysning, luftkonditionering, ventilation, uppvärmning, kylning, hissar och motorer. För att uppfylla de obligatoriska kraven för energibesparing måste fastighetsägare följa föreskrifterna för energieffektivisering. Det är enklare vid nybyggnation när rätt val kan göras från början, utmaningen ligger i att de flesta fastigheter redan existerar. Där kan detta uppnås genom riktade initiativ, uppgraderingar och eftermontering.

Belysning står för en betydande del av energiförbrukningen

Belysning står för en stor andel av den elektricitet som förbrukas i kommersiella byggnader, infrastruktur, produktionsanläggningar och lagerlokaler. När det gäller sjukhus, flygplatser och andra anläggningar där belysning används 24 timmar om dygnet, året runt, så är det en än mer betydande andel av den totala förbrukningen.

Energikostnaderna kan reduceras genom att installera energieffektiva styrsystem. Med hjälp av smarta funktioner och olika typer av sensorer hjälper styrsystemen oss att öka energieffektiviteten. Belysningen kan då automatiskt tändas, släckas eller ljusstyrkan automatiskt justeras.

UWP 3.0 är en unik plattform för energieffektivisering

En öppen plattform anpassad för Industri 4.0

Universal Web Platform – UWP är kärnan i ett kraftfullt system. Det är en controller, datalogger och webbserver med Rest-API. Det är också en gateway mellan fältbussystem som Modbus RTU, DALI, M-bus och Dupline® till överordnade protokoll som Modbus/TCP, BACnet, SFTP för att nämna några av dem. UWP 3 omvandlar allt från en enkel tryckknapp till ett avancerat ventilationsaggregat till IoT och är certifierad för Microsoft Azure, en av de största aktörerna inom molnbaserade tjänster.

Industri 4.0 (fjärde industriella revolutionen) innebär en ökad integration mellan olika system, där maskiner kommunicerar med varandra. Det uppnås via standardiserade kommunikationsprotokoll, IoT och molntjänster.

Fördelar
  • Gateway med API och Microsoft Azure
  • Kommunicerar med IO-enheter via fältbuss
  • Kompakt datalogger med presentation
  • Energibesparande funktioner och styrningar
UWP 3.0 är en unik lösning för både mätning och energieffektivisering

Med inbyggda funktioner kan UWP 3.0 direkt hantera energibesparande styrningar för laster i en installation. Med de olika kommunikationsgränssnitten kan andra system nyttja UWP 3.0 för att överordnat övervaka, samla in mätdata och styra laster.

UWP 3.0 är kärnan i ett installationssystem som kommunicerar med fältenheter via 2-tråds buss, Dupline®, Dali, Modbus och M-Bus. Funktioner automatiseras med hjälp av närvarosensorer, luxgivare, tidur mm.

Energieffektivisering med smarta byggnader

Med många olika typer av sensorer (t ex närvaro, temperatur, CO2, analoga ingångar) och med olika typer av utgångar (t ex analoga utgångar, reläer, dimrar, Dali) fungerar UWP som ett installationsnätverk på fältnivå i fastigheterna för att kunna sammanlänka och kommunicera med alla de olika delarna. Det skapar möjlighet till energieffektiva styrningar – det är vad vi kallar smarta byggnader!

Intresserad av mer information?

Vårt sortiment av energimätare

Ifall ni vill få en snabb första överblick på vårt sortiment så skickar vi gärna vår översikt.

Videoklipp
Broschyrer
Broschyr för lösningar

Broschyr byggnadsautomation

Broschyr för lösningar

Lösningar för byggnadsautomation

Broschyr för lösningar

Lösningar för energimätning

Produktbroschyr

Översikt energimätare och analysatorer

Kontaktperson

Mikael Astrén
Teknisk Säljare
mikael.astren@carlogavazzi.se

Boka möte med en expert

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.