Smarta energimätare för statistik och debiteringsmätning

Energi driver samhället framåt

Tillgången till energi har alltid varit en avgörande del för ekonomisk tillväxt och för tekniska framsteg. Fram tills inte allt för lång tid sedan har våra reserver verkat och ansetts som oändliga, idag är det inte längre fallet.

För att uppnå målen om bättre hantering och användning av våra energiresurser är det grundläggande att dels tillgodose dagens behov och även optimera den för att inte äventyra kommande generationers förmåga att kunna tillgodose sina behov för fortsatta framsteg och tillväxt.

Kraftnat

Första steget är att börja mäta energiförbrukningen

Det första steget i att optimera förbrukningen av energi är att börja bygga upp en informationsbas om de olika förbrukarna. Det genomförs genom att implementera en exakt mätning istället för att göra uppskattningar eller sätta schablonmässiga kostnader för förbrukning av energi.

Mätning på så många laster som möjligt är nödvändigt

I byggnader används huvudsakligen energi för belysning, luftkonditionering, ventilation, uppvärmning, kylning, hissar och motorer. För att kunna bygga en så korrekt profil som möjligt över energiförbrukningen så bör de flesta stora laster mätas.

I många byggnader är behovet att kontrollera och mäta enskilda förbrukares energiförbrukning, som t ex värmepumpar eller enskilda hyresgäster, ett krav eller ett sätt för att kunna tillhandahålla en exakt och rättvis kostnadsallokering.

Men det finns även många olika begränsningar som kan hindra signalen från att nå fram som t ex väggar, byggnader och andra osynliga störningar, med rätt kunskap går detta att förbyggas och hanteras. Även säkerheten för kommunikationen genom olika typer av kryptering måste kunna hanteras. Precis som för trådbaserade kommunikationslösningar varierar räckvidden med olika trådlösa tekniker. Bilden nedan illustrerar hur den teoretiska räckvidden varierar från bara några meter till global täckning med mobilkommunikation.

Carlo Gavazzi har lång erfarenhet av att ta fram lösningar för energimätning

Kompakta energimätare godkända för debiteringsmätning

Carlo Gavazzi har lång erfarenhet av att kunna erbjuda lösningar för energimätning. Vi erbjuder en komplett serie mätare för att mäta och analysera kraften fördelad över installationen, vilket gör det möjligt för system att beräkna och förutspå energiförbrukningen. Vi erbjuder kompletta lösningar för övervakning, mätning och hantering.

Carlo Gavazzi var en av de första leverantörerna av energimätare att ha ett internt MID-godkänt testlaboratorium, från vilket våra mätare testas, certifieras och förseglas, redo för installation.

Den rätta lösningen för framtagandet av mätdata till energiprestanda

Carlo Gavazzi tillhandahåller energimätare med stöd för många olika typer av kommunikationsteknologier och gränssnitt för överföring av mätvärden. Det ger möjligheten till att överföra all nödvändig information som behövs för att kunna utföra korrekta funktioner för energieffektivisering och beräkningar av energiprestanda, jämförelser, rapportering och uppföljning som olika verktyg behöver för en energieffektivisering.

Individuell mätning och debitering (IMD) i lägenheter

System för individuell mätning av energi i flerbostadshus genererar många fördelar både för miljön och lägenhetsinnehavarna. En direkt besparing för lägenhetsinnehavarna är att de betalar för den energi de själva förbrukar. När behovet efter laddstationer växer hos flerbostadshus kan även IMD-lösningen ofta hantera mätningen av den energi som förbrukas till laddning.

Carlo Gavazzi erbjuder många smarta produkter och energimätare som används för att bygga upp system för IMD. Vi är stolta över att få samarbeta med flera av de största leverantörerna inom IMD.  

Energimätare anpassade för marknadens olika krav

EM300-serien består av EM330 och EM340 som är 3-fas energimätare som erbjuder en säker och noggrann mätning. De är godkända enligt MID-direktivet annex B + D.

EM300-serien är anpassad för att kunna användas inom olika typer av applikationer som t ex:

 • Fastighetscentraler
 • Lägenhetscentraler
 • Laddsystem
 • Förnyelsebar energi
 
Fördelar
 • Hög noggrannhet och kvalité
 • Kommunicerbar
 • Tydlig
 • Kompakt
 • Debiteringsgodkänd
Flexibel för mätning och kommunikation

EM300-serien finns i olika utföranden:

 • EM330 för mätning via externa strömtransformatorer (5A)
 • EM340 för direktmätning upp till 65A

För kommunikation till system för övervakning och loggningen finns det olika typer av gränssnitt och protokoll:

 • Pulser (S0)
 • Modbus RTU
 • M-Bus

I Carlo Gavazzis sortiment finns det även energimätare för att kunna kommunicera via Modbus TCP, Profibus, BACNet, Ethernet-IP och Dupline.

Intresserad av mer information?

Vårt sortiment av energimätare

Ifall ni vill få en snabb första överblick på vårt sortiment så skickar vi gärna vår översikt.

Videoklipp
Broschyrer
Produktbroschyr

Broschyr energimätare EM100 och EM300

Broschyr för lösningar

Lösningar för byggnadsautomation

Broschyr för lösningar

Lösningar för energimätning

Produktbroschyr

Översikt energimätare och analysatorer

Kontaktperson

Mikael Astrén
Teknisk Säljare
mikael.astren@carlogavazzi.se

Boka möte med en expert

Vill du få det senaste från oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss skickat direkt till din mejl.