Starta och stoppa motordrifter i industriapplikationer

Energieffektiva motorer ger högre startströmmar

När en AC-motor startas kan den momentana startströmmen nå 5 till 8 gånger motorns märkström. Med energieffektiva motorer (IE2, IE3, IE4) kan startströmmarna nå upp till 15 gånger motorns märkström.

Direktstart (DOL) resulterar i:
 • Mekanisk stress och snabbare förslitningar
 • Hög startström som kan orsaka momentvariationer, liksom ryck och slitage
 • Risk för flimmer i belysning och störningar på elnätet
Y/D- startare resulterar i:
 • Momentvariationer under övergång från Y- till D-koppling
 • Högre kostnader för kablage och mindre utrymme i elskåp
 • Risk för tryckstötar i centrifugalpumpar då inget mjukstopp är möjligt
Varför använda mjukstartare?

Om du har upplevt något av ovanstående problem kan vi erbjuda dig adaptiva (självlärande) och lättanvända mjukstartare som också kan anpassas till dina specifika behov.

Elektrisk motor

Ny generation mjukstartare med adaptiv algoritm

Våra mjukstartare är utvecklade för att:
 • Begränsa motorns startström
 • Starta och stoppa motorerna på ett jämnare sätt
Detta resulterar i:
 • Lägre underhållskostnader
 • Mindre störningar på elnätet
 • Längre livslängd för motorer

RSGD är en mjukstarter med enkla inställningar som alltid startar med optimal reducering av startström

Olika typer av mjukstartare beroende av last

RSGD är en användarvänlig mjukstartslösning anpassad för 3-fas AC induktionsmotorer. Med en av de mest kompakta kapslingarna i sitt slag är RSGD-serien en utomordentlig lösning för mjukstart- och mjukstopp av motorer upp till 100A, 55kW vid 400V.

RSGD reducerar startströmmen signifikant samtidigt som den upprätthåller balanserade strömmar på alla motorfaser. Inställningar görs enkelt med vred i fronten för att passa den specifika applikationen. RSGD finns med reläutgångar för indikering av drift och larm för att ge användbar information om driftstatus till styrsystem.

Funktion och användarvänlighet är viktigt för oss!

Varje enskild applikation kräver olika start och stopp parametrar för att uppnå optimal start och stop. RSGD konfigureras för den specifika applikationen med tre vred för FLC (motorns märkström), tid för start och stopp.

Med inbyggd diagnostik och larmfunktioner skyddas motorn. Vi har även en QR-kod i fronten som gör det enkelt att hitta instruktioner för installation, eftermarknad och felsökning. En stor fördel med 3-fas RSGD-serien är att den finns tillgänglig endera med eller utan inbyggt elektroniskt överlastskydd.

Inbyggd kommunikation

Våra större modeller har inbyggd kommunikation via Modbus som standard för framtidssäkra installationer, där data kan läsas ut från mjukstarten för att se både hur den och motorn mår.

Fördelar
 • För 1-fas och 3-fas – brett sortiment
 • Enkla att installera och driftta
 • Effektiv begränsning av startströmmar
 • Integrerade diagnostik och larmfunktioner
 • Reducerar lagerhållning pga bred nätspänning

Intresserad av mer information?

Videoklipp

Utmaningar med energieffektiva motorer

Inom industriapplikationer står elmotorer för ungefär 50% av den globala energiförbrukningen. Högre kvalitet och effektivare motorer har potential att minska energianvändningen avsevärt.

Utmaningen med induktionsmotorer med högre verkningsgrad (IE 3, IE 4 klasser) är den högre startströmmen. Sådana strömstyrkor kan orsaka oönskade effekter på elnätet och kan även orsaka att skyddskretsar löser ut.

Detta dokument tar upp de olika utmaningarna som högeffektiva motorer utgör och hur dessa problem kan lösas.

Broschyrer
Produktbroschyr

Broschyr mjukstartare RSWT för pumpstyrning

Produktbroschyr

Översikt mjukstartare

Kontaktperson

Lars Ohlsson
Teknisk Säljare/KAM
lars.ohlsson@carlogavazzi.se

Vill du få det senaste från oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss skickat direkt till din mejl.