Energieffektiva system i fastigheter är idag ett krav

System med effektiv reglering av värme och ventilation

Det blir allt mer viktigt att ha ett energieffektivt system för värme och ventilation i byggnader. Det är därför värmepumpar, kylsystem och luftbehandlingsenheter idag är utrustade med effektiv reglering och energibesparande funktioner som förbättrar den övergripande prestandan. Trenden är en ökad användning av motorer med permanentmagneter för att ytterligare öka systemets effektivitet och minska miljöpåverkan.

Kommunikation mellan system är avgörande

Kommunikation är avgörande mellan byggnadernas olika system och installerade produkter. Användningen av olika protokoll som BACnet och Modbus blir allt vanligare i komponenter som reglerutrustning, kompressorn, ställdon, energimätare och mjukstartare.

Town-in-winter

Mjukstartare anpassade för värmepumpar och kompressorer

Helt adaptiva, utan inställningar och med kontinuerligt optimerad begränsning av startström

Våra mjukstartare finns tillgängliga i olika modeller för styrning av 1-fas och 3-fas kompressorer. För 3-fas har vi 2-fas styrda eller 3-fas styrda mjukstartare. Våra mjukstartare är försedda med interna bypass-reläer vilket reducerar behovet av stora kylflänsar, vilket ger kompaktare storlekar och mindre avgiven värme.

Våra mjukstartare övervakar och skyddar kompressorn

Med inbyggd diagnostik och larmfunktioner skyddas scrollkompressorn. Mjukstartaren har t ex ett inbyggt fasföljdslarm vilket gör att kompressorn inte kan gå åt fel håll och därigenom riskera att skadas. I mjukstartaren finns även inbyggd övervakning av andra parametrar för att kunna garantera en lång och säker drift.

Inbyggd kommunikation

Vi har även modeller med inbyggd kommunikation via  Modbus och NFC för framtidssäkra installationer, där data kan läsas ut från mjukstarten för att se både hur den och kompressorn mår.

Fördelar
  • För 1-fas och 3-fas – brett sortiment
  • Enkla att installera och driftta – plug & play
  • Effektiv begränsning av startströmmar
  • Integrerade diagnostik och larmfunktioner

Dynamisk motorstart för 1-fas laster

Värmepumpar, luftkonditionering och pumpar som är kopplade på 1-fas är ofta känsliga för spänningsvariationer i elnätet. Det finns olika lösningar för att öka driftsäkerheten och sänka startströmmar, gemensamt för de flesta lösningarna är att startkondensator är en svag punkt.

Vi skickar gärna vårt White Paper om ny teknik med dynamisk motorstart som fungerar utan start och driftkondensator.

Videoklipp
Broschyrer
Produktbroschyr

Broschyr för mjukstartare RSGD

Produktbroschyr

Broschyr mjukstartare RSB för kompressorer

Produktbroschyr

Översikt mjukstartare

Broschyr för lösningar

Lösningar för HVAC system

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.