Centrifugalpumpar för hantering av vatten

Växande behov av vatten ställer högre krav på pumparna

Som en följd av den stigande levnadsstandarden och den växande befolkningsmängden kommer den globala efterfrågan på färskvatten konsekvent öka. Det gör att efterfrågan på vattenanläggningar och därmed pumpar växer.

Att uppnå en optimal kontroll under start och stopp av en pump kan vara ganska utmanande och, om inte korrekt lösningar används, kan ett antal oönskade effekter genereras som tryckstötar, kavitation och störningar på elnätet.

Oönskade fenomen som kan påverka ett pumpsystem

Tryckstötar, särskilt i anläggningar med långa rör, kan orsaka allvarliga skador i rör, anslutningar och ventiler. Detta beror på snabba förändringar i vätskeflödet som i sin tur orsakar stora trycktransienter som resulterar i svåra vibrationer och hörbart ljud.

Kavitation är ett annat fenomen som kan minska pumpens livslängd speciellt med avseende på impellern. En snabb tryckförändring eller en pump som inte är rätt dimensionerad kan resultera i en tryckskillnader. Detta ger upphov till kavitation, små bubblor som bildas och dessa kan börja kollapsa (implodera) på metallytan med en hög slagkraft som i sin tur ger upphov till väsentlig erosion.

Reningsverk

Ny generation mjukstartare för centrifugalpumpar

Avancerad algoritm garanterar optimal drift

Carlo Gavazzis serie mjukstartare RSGT är en intelligent mjukstartslösning avsedd för centrifugalpumpar. Den avancerade algoritmen är självlärande för att förenkla installationen och minska startupptiden. Dessutom säkerställer den självlärande funktionen optimala starter och stopp av pumpen under olika belastningsförhållanden.

Den självlärande algoritmen för att optimera start och stopp av centrifugalpumpar når optimeringen inom 3 till 6 starter. Efter det är algoritmen sedan aktiv vid varje start för att säkerställa optimala inställningar för start och stopp även om lasten förändras. Detta resulterar i mindre tryckstötar och minskad risk för kavitation.

RSGT är en 3-fas styrd kompakt lösning som effektivt reducerar startströmmar

RSGT styr på 3-faser vilket innebär att startströmmarna hålls på lägsta möjliga nivå – vanligtvis 2,5 till 3,5 gånger motorns nominella ström. Resultatet är mindre elektriska störningar och lägre dimensioneringskrav för strömtoppar.

Carlo Gavazzis mjukstartare är försedda med interna bypass-reläer som reducerar behovet av stora kylflänsar, ger kompaktare storlekar och mindre avgiven värme. Fråga oss gärna angående 1-fas där vi har helt unika modeller både för generella pumpar och även t ex dränkbara pumpar för djupborrade brunnar.

Funktion och användarvänlighet är viktigt för oss!

Med de inbyggda diagnostik och larmfunktionerna skyddas pumplasterna. En stor fördel med RSGT-serien är att den som standard har ett inbyggt elektroniskt överlastskydd, klass 10. Eftersom dessa styr på samtliga 3-faser så får man en bättre, jämnare startströmsreducering och ingen obalans mellan faserna.

Fördelar
  • För 1-fas och 3-fas – brett sortiment
  • Enkla att installera och driftta
  • Effektiv begränsning av startströmmar
  • Integrerade diagnostik och larmfunktioner
  • Reducerar lagerhållning pga bred nätspänning

Intresserad av mer information?

Videoklipp
Broschyrer
Produktbroschyr

Broschyr mjukstartare RSWT för pumpstyrning

Produktbroschyr

Översikt mjukstartare

Registrering för nyhetsbrev

Tack för att ni är intresserade av vårt nyhetsbrev. Vi delar med oss av produktnyheter, applikationer och aktiviteter. För att ni ska få den information som intresserar just er rekommenderar vi att ni fyller intresseområden.